Головна>Факультети, кафедри >ІМІТПН>Спеціальності >Технології захисту навколишнього середовища
НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТРАНСПОРТУ
ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Підготовка здійснюється за освітнім ступенем «магістр».
Здобувши освіту за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища» Ви:

  • будете здатні вирішувати природоохоронні завдання;
  • вивчите фундаментальні теорії та методи природничих і технічних наук, принципи екоцентризму та екологічного імперативу, міждисциплінарності та концепції сталого розвитку, комплексності та системності, етапи життєвого циклу при оцінці стану навколишнього середовища, основні поняття та принципи проектування і функціонування навколишнього середовища, сутність та параметри технологічних процесів, принципи розроблення нових та удосконалення існуючих технологій захисту навколишнього середовища, правила застосування чинної законодавчої і нормативної бази;
  • оволодієте методами моделювання систем та процесів техногенно-екологічної безпеки; методами теоретичних, польових та лабораторних досліджень, методами якісних та кількісних хімічних, фізичних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних досліджень; методами проектування систем та технологій захисту навколишнього середовища.