Головна>Факультети, кафедри >ІМІТПН>Спеціальності >Автомобільний транспорт
НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТРАНСПОРТУ
ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт
Підготовка здійснюється за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».
Здобувши освіту за спеціальністю «Автомобільний транспорт» Ви:

  • будете здатні розв’язувати спеціалізовані складні задачі та практичні проблеми автомобільного транспорту;
  • будете знати конструкцію, характеристики, експлуатацію та утилізацію автомобільних транспортних засобів, відповідні засоби, інфраструктуру та технології;
  • оволодієте: методами і методиками розрахунків елементів конструкцій і систем автомобільних транспортних засобів, їх експлуатаційних характеристик і показників надійності; технологіями експлуатації, діагностування, модернізації, відновлення і утилізації автомобільних транспортних засобів та їх складових; технологіями побудови і використання об’єктів інфраструктури автомобільного транспорту; методами техніко-економічних розрахунків показників діяльності (ефективності) автомобільного транспорту, інформаційними та інформаційно-комунікаційними технологіями.