Головна>Факультети, кафедри >ІМІТПН>Спеціальності >Біотехнології та біоінженерія
НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТРАНСПОРТУ
ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія
Підготовка здійснюється за освітнім ступенем «бакалавр».
Здобувши освіту за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» Ви:

  • будете здатні до комплексного виконання проектно-технологічних розрахунків та здійснення виробничо-технологічних робіт, що пов’язані з використанням біологічних агентів та продуктів їх життєдіяльності;
  • вивчите фундаментальні та прикладні наукові основи промислового використання біосинтетичного та/або біотрансформаційного потенціалу живих об’єктів для отримання практично цінних продуктів;
  • оволодієте хімічними, фізико-хімічними, біохімічними, мікробіологічними, молекулярно-біологічними, генетичними методами дослідження, інформаційними та комп’ютерними технологіями.