Головна>Факультети, кафедри >ІМІТПН>Спеціальності >Цивільна безпека
НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТРАНСПОРТУ
ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Спеціальність: 263 Цивільна безпека
Підготовка здійснюється за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».
Здобувши освіту за спеціальністю «Цивільна безпека» Ви:

  • будете здатні до створення і підтримання здорових та безпечних умов праці, життєдіяльності людини, забезпечення цивільного захисту, техногенної безпеки, а також реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків.;
  • вивчите поняття, правові норми, вимоги і правила, а також комплекс організаційних, технічних і спеціальних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності людини в трудовому процесі, для захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від наслідків надзвичайних ситуацій;
  • оволодієте загальнонауковими методами пізнання та дослідницької діяльності; методами аналізу, оцінки, оптимізації, моделювання, управління та прийняття рішень у сфері цивільної безпеки.