Головна>Факультети, кафедри >ІМІТПН>Спеціальності >Екологія
НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТРАНСПОРТУ
ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Спеціальність: 101 – Екологія
Підготовка здійснюється за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» і «доктор філософії».
Здобувши освіту за спеціальністю «Екологія» Ви:

  • будете займатись професійною діяльністю у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування;
  • вивчите поняття, концепції, принципи природничих наук, сучасної екології та їх використання для охорони навколишнього середовища, збалансованого природокористування та сталого розвитку;
  • оволодієте методами збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень.