Головна>Факультети, кафедри >ІМІТПН>Спеціальності >Фізична терапія, ерготерапія
НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТРАНСПОРТУ
ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Підготовка здійснюється за освітнім ступенем «бакалавр».
Здобувши освіту за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» Ви:

  • будете здатні вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з порушеннями функцій органів та систем, зокрема, опорнорухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем із застосуванням положень, теорій та методів медикобіологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук;
  • отримаєте знання для відновлення та запобігання втрати рухових функцій та активності людини: медико-біологічних, психологопедагогічних, соціальних та дисциплін професійної підготовки; вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності; законодавчої бази; комунікацій у професійній сфері; основ ділового спілкування, основ ділової іноземної мови (мов); професійних компетенцій, прав та обов'язків; основних положень етики;
  • оволодієте методами спостереження, опитування, тестування та вимірювання у фізичній терапії та ерготерапії; обробки інформації; планування та реалізації заходів фізичної терапії та ерготерапії; вербального і невербального спілкування; надання долікарської допомоги.