Головна>Факультети, кафедри >ІМІТПН>Спеціальності >Середня освіта (Фізична культура)
НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТРАНСПОРТУ
ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Підготовка здійснюється за освітнім ступенем «бакалавр».
Здобувши освіту за спеціальністю «Середня освіта (Фізична культура)» Ви:

  • будете здатні вирішувати завдання, пов’язані з навчально-методичною, плановою (в т.ч. прогнозною), аналітичною діяльністю та управлінням фізичним вихованням у навчальних закладах різного освітнього рівня, в установах та організаціях усіх форм власності;
  • вивчите основні положення інтеграції фахової підготовки в галузі фізичного виховання, практичного застосування педагогічного інструментарію в діяльності з підвищення фізичного стану осіб, що представляють різні категорії населення;
  • оволодієте способами організації та технологіями проведення занять фізичними вправами різного спрямування; методиками досліджень фізичного стану осіб, педагогічних досліджень серед представників різних верств населення.