Головна>Факультети, кафедри >ІМІТПН>Спеціальності >Галузеве машинобудування
НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТРАНСПОРТУ
ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Підготовка здійснюється за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» і
«доктор філософії». Здобувши освіту за спеціальністю «Галузеве машинобудування» Ви:

  • будете обґрунтовувати, розробляти нові та удосконалювати наявні технічні об’єкти машинобудування; розробляти нові та удосконалювати наявні технологічні процеси виробництва та утилізації продукції машинобудування; застосовувати сучасні методи проектування на основі моделювання технічних об’єктів та процесів галузевого машинобудування;
  • вивчите засоби, способи і методи діяльності, спрямовані на те, щоб створювати, експлуатувати та утилізувати продукцію машинобудування;
  • оволодієте методами, засобами і технологіями розрахунків, проектування, конструювання, виробництва, випробування, ремонту та контролю технічних об’єктів машинобудування; методами комп’ютерного інжинірингу, що містять комплекс спеціальних програм цифрового 3D-моделювання технічних об’єктів машинобудування та їх супроводження протягом всього життєвого циклу; сучасними інформаційними технологіями проектування на базі CAD/CAM/CAE систем.