Головна>Факультети, кафедри >ІМІТПН>Спеціальності >Геодезія та землеустрій
НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТРАНСПОРТУ
ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій
Підготовка здійснюється за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».
Здобувши освіту за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» Ви:

  • будете здатні до розв’язання складних спеціалізованих задач геодезії та землеустрою;
  • вивчите поняття, концепції, принципи, способи, методи топографо-геодезичної і картографічної діяльності, землеустрою, моніторингу, охорони земель, оцінки земель і нерухомого майна, інженерно-геодезичних вишукувань і створення геопросторових даних;
  • оволодієте методами збору, опрацювання, аналізу, зберігання, відображення, інтерпретації геопросторових даних; методиками польових, камеральних, дистанційних досліджень; технологіями геодезичних вимірювань і вишукувань, землевпорядного проектування, геоінформаційні технологіями.