Головна>Факультети, кафедри >ІМІТПН>Спеціальності >Прикладана механіка
НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТРАНСПОРТУ
ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Підготовка здійснюється за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» і
«доктор філософії».
Здобувши освіту за спеціальністю «Прикладна механіка» Ви:

  • будете займатись професійною інженерною діяльністю у галузі проектування, виробництва та експлуатації технічних систем, машин і устаткування, робото-технічних засобів та комплексів, розробки технологій машинобудівних виробництв;
  • вивчите загальні закони теоретичної механіки та їх прикладні застосування, теоретичні засади конструювання машин, технологій машинобудівних виробництв, механіки рідини і газів, деталей машин і конструкцій, прогнозування експлуатаційних властивостей технічних систем;
  • оволодієте: фізико-математичними методами розрахунку статики, динаміки та стійкості елементів i конструкцій; аналітичними, чисельними та алгоритмічними методами моделювання кінематики та динаміки машин, аналізу напружено-деформованого стану елементів конструкцій; методиками проектування, контролю, дослідження, розробки технологій виготовлення і складання елементів машин та конструкцій; інформаційними технологіями в інженерних дослідженнях, проектуванні і виробництві; методами тa засобами числового програмного керування технологічного обладнання; технологіями автоматизованих машинобудівних виробництв.