Головна>Факультети, кафедри >ІМІТПН>Спеціальності >Транспортні технології
НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТРАНСПОРТУ
ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Спеціальність: 275 – Транспортні технології
Підготовка здійснюється за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».
Здобувши освіту за спеціальністю «Транспортні технології» Ви:

  • будете здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту з використанням теорій та методів сучасної науки та з урахуванням комплексності й невизначеності умов функціонування транспортних систем;
  • вивчите поняття, методи, концепції теорій систем і системного аналізу, транспортних процесів і систем, прийняття оптимальних рішень та інші категорії, що розкривають закономірності проектування, ефективного розвитку та функціонування транспортних систем і технологій;
  • оволодієте: формалізованими та якісними методами системного аналізу; методами дослідження операцій, математичного та імітаційного моделювання, графічного, аналітичного та статистичного аналізу; методиками розв’язування формалізованих задач, алгоритмізації транспортних процесів; технологіями обслуговування пасажирів, вантажу та пошти на транспорті; технологіями застосування транспорту в галузях економіки.